Likya Sikkeleri

(Antalya İlk Dönem 1997-2015)

"Sanat bize yeni bir şeyler gösteriyor mu ya da daha önce yapılmış olanlara bir ilavesi var mı?"

"Antalya'daki sanat üretiminin kültürel geçmişle bağ kurularak -uluslararası normlar göz ardı edilmeden- yeni çağdaş sonuçlara varmak amacı taşıması, farklı özgün yapıtların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Antalya'nın bir sanat merkezi olması kendine özgü nitelikli yapıtların ortaya çıkmasına bağlıdır. Ayrıca bunun kent estetiği, turizm, dekorasyon gibi alanlara olumlu katkıları olacağı da açıktır.

Sergi bu açıdan bölgemizde milattan önce kullanılmış sikkeleri konu almıştır.

Üzerindeki anlatımların ilginçliği, el yapması muntazam olmayan dış formları, zamanın aşındırmasıyla kazandığı yeni estetik tatla oluşan soyutlaşma, çağdaş, yeni, bugüne ait sonuçlara varmamıza kaynak olabilir.

Arkeolojik saptamaların ve yorumların dışında bugünün bilgi birikimi ve sanat düşüncesiyle bakıldığında yeni düşünceler üretmeye müsait biçim/formlara varmaya olanak sağlama özelliğiyle, öğretici olabilmesi amacıyla ve az bilinirliği nedeniyle, orijinalinden fazla uzaklaşılmamış resim diliyle yorumlanmıştır."

M.S. notlar

Murat Sinkil © 2022 Her Hakkı Saklıdır
Tasarım & Hosting Dumanlı
Murat Sinkil